You are currently viewing Thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không? Và được tính thế nào?
thuế gtgt tiền thuê nhà có được khấu trừ không

Thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không? Và được tính thế nào?

5/5 - (1 bình chọn)

Ngày nay, nhu cầu doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân, tổ chức để làm văn phòng, kho bãi,… ngày càng tăng cao.Việc thuê nhà này làm phát sinh các khoản thuế như thuế GTGT, TNDN và TNCN tùy vào từng đối tượng cho thuê. Hôm nay, Haotan.vn sẽ chia sẻ rõ về vấn đề thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không. Mọi người cùng theo dõi nhé!

thuế gtgt tiền thuê nhà có được khấu trừ không
Thuế GTGT tiền thuê nhà được tính thế nào? Thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không

Trường Hợp Thuê Nhà Của Cá nhân

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 thông tư 92/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay cho cá nhân nếu có thỏa thuận trong hợp đồng.

Tính thuế GTGT như thế nào?

Khi thuê nhà của cá nhân, sẽ phát sinh hai loại thuế phải nộp là thuế GTGT và thuế TNCN. Thuế suất cho mỗi loại thuế được áp dụng chung cho hoạt động cho thuê tài sản là 5%. Sau đó, dựa vào doanh thu từ hoạt động cho thuê nhà trong hợp đồng, ta sẽ tính ra được số thuế phải nộp.

Ví dụ:

  • Cá nhân A cho công ty B thuê 1 căn nhà làm văn phòng với tiền thuê là 10tr/tháng từ ngày 1/1/2020 với thời gian thuê là 5 năm.
  • Từ ví dụ trên, ta thấy doanh thu một năm của cá nhân A từ việc cho thuê căn hộ này là 120 triệu (10tr x 12 tháng). Vậy thuế GTGT mà cá nhân A phải nộp trong năm là 6 triệu đồng (120tr x 5 %). Và thuế TNCN mà cá nhân A phải nộp trong năm cũng là 6 triệu đồng.

Thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là thuế GTGT tiền thuê nhà này có được khấu trừ không và cần phải tuân thủ theo nguyên tắc nào?

Một khoản thuế GTGT đầu vào đủ điều kiện khấu trừ nếu đáp ứng quy định tại khoản 1, điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC, đó là: Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu. Hoặc có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Do vậy, trong trường hợp doanh nghiệp thuê tài sản của cá nhân, không có hóa đơn giá trị gia tăng, doanh nghiệp chỉ được tính vào chi phí hợp lý được trừ đối với tiền thuê tài sản và tiền thuế nộp thay cho người cho thuê (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng và có đầy đủ hồ sơ chứng từ) theo quy định tại khoản 9, điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Trường Hợp Thuê Nhà Cho Chuyên Gia Nước Ngoài

Việc xem xét khoản thuế GTGT từ việc thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài qua công tác thì thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không sẽ phức tạp hơn. Trường hợp này sẽ phụ thuộc chủ yếu vào chuyên gia nước ngoài hưởng lương và các chế độ do Doanh nghiệp việt Nam hay phía nước ngoài chi trả.

Tại khoản 1 và khoản 9, điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định rõ về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào dành cho trường hợp này như sau:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

– Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác, giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam: thì cơ sở  kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

– Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài, chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài, được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác. Giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam: thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.”

“9. Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ, cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Kết luận:

  • Nếu DN thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài sang công tác, giữ chức vụ quản lý, hưởng lương tại VN thì không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà này. (Khoản tiền thuế GTGT không được khấu trừ thì hạch toán vào chi phí)
  • Nếu DN thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài nhưng chuyên gia vẫn là nhân viên của DN nước ngoài, chịu sự điều động và DN nước ngoài trả lương thì được khấu trừ thuế GTGT (nếu trong hợp đồng ghi rõ khoản này)

Trên đây là những kiến thức trọng tâm về bài viết thuế GTGT tiền thuê nhà có được khấu trừ không. Hi vọng với ít thông tin này sẽ giúp các bạn trang bị hiệu quả hơn cho con đường sự nghiệp của bản thân nhé!

Trả lời