You are currently viewing Tìm hiểu phí quản lý chung cư có chịu thuế GTGT không? Kê khai thuế GTGT liên quan đến các khoản mục của chung cư

Tìm hiểu phí quản lý chung cư có chịu thuế GTGT không? Kê khai thuế GTGT liên quan đến các khoản mục của chung cư

5/5 - (1 bình chọn)

Bất động sản ngày càng phát triển sôi động, và hệ lụy là hàng hoạt chung cư mọc lên như nấm. Để duy trì hoạt động của chung cư, định kỳ cư dân sinh hoạt trong đó phải đóng phí quản lý chung cư. Một câu hỏi được rất nhiều bạn kế toán cũng như Ban quản lý chung cư quan tâm là liệu phí quản lý chung cư có chịu thuế GTGT không và thuế suất như thế nào. Hôm nay, Haotan.vn sẽ cùng các độc giả tìm hiểu vấn đề này!

phí quản lý chung cư có chịu thuế gtgt không
Tìm hiểu phí quản lý chung cư có chịu thuế GTGT không? Kê khai thuế GTGT những khoản chi trong chung cư như thế nào?

1. Phí dịch vụ quản lý chung cư là gì?

Phí dịch vụ quản lý chung cư là khoản chi phí cư dân phải bỏ ra để đảm bảo việc vận hành tòa nhà. Phí dịch vụ này có thể do Ban quản trị (BQT) tòa nhà trực tiếp thu hoặc giao cho đơn vị vận hành thu.

Trường hợp giao cho bên khác chịu trách nhiệm quản lý, Ban quản trị sẽ tiến hành ký hợp đồng quản lý vận hành tòa nhà với một đơn vị khác. Theo đó đơn vị quản lý vận hành có trách nhiệm thu & chi cho Ban Quản trị toà nhà các khoản liên quan đến việc vận hành quản lý tòa nhà.

Hàng tháng, cư dân tòa nhà phải tiến hành nộp khoản phí dịch vụ và vận hành tòa nhà. Chi phí này bao gồm:

+ Phí quản lý cố định: chi trả thù lao cho việc quản lý, vận hành tòa nhà của đại diện sở hữu tòa nhà.

+ Phí lương gộp, quản lý nhân sự: bao gồm lương và bảo hiểm cho các nhân sự được chỉ định để đảm bảo việc vận hành của tòa nhà.

2. Phí quản lý chung cư có chịu thuế GTGT không?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Ví dụ 15:

Công ty cổ phần Sữa ABC có chi tiền cho các nhà phân phối (là tổ chức, cá nhân kinh doanh) để thực hiện chương trình khuyến mại (theo quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại), tiếp thị, trưng bày sản phẩm cho Công ty (nhà phân phối nhận tiền này để thực hiện dịch vụ cho Công ty) thì khi nhận tiền, trường hợp nhà phân phôi là người nộp thuê GTGT theo phương pháp khâu trừ lập hóa đơn GTGT và tính thuê GTGT theo thuê suât 10%, trường họp nhà phân phôi là người nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng và xác định số thuế phải nộp theo tỷ lệ (%) írên doanh thu theo quy định.

 …7. Các trường hợp khác:

…d) Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

Do đó, trường hợp đơn vị quản lý ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà với Ban quản trị tòa nhà phát sinh thu và chi các khoản phí như: Phí dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà, phí lương gộp và phí quản lý nhân sự (gồm chi phí lương, các khoản bảo hiểm theo quy định và phí quản lý các nhân sự này phục vụ việc vận hành tòa nhà), tiên điện, tiên nước, tiên gas, tiên gửi xe và các khoản thu khác liên quan đến việc vận hành tòa nhà thì các khoản thu, chi này không được coi là các khoản thu hộ, chi hộ mà chính là hoạt động kinh doanh dịch vụ của Ban Quản lý tòa nhà. Do vậy, các khoản thu liên quan đến việc vận hành tòa nhà nêu trên đơn vị quản lý phải lập phiếu thu và xuất hóa đơn, tính thuê GTGT theo thuế suất 10%.

Về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ quản lý tòa nhà, Cục Thuế Hà Nội cũng đã ban hành Công văn số 85726/CT-TTHT ngày 28/12/2018. Theo đó:

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty IMCS ký hợp đồng cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà chung cư N03-T2 Khu ngoại giao đoàn với Ban Quản trị tòa nhà chung cư N03-T2 (đại diện chủ sở hữu tòa nhà) theo đó các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý tòa nhà do Công ty thực hiện thu, chi, xuất hóa đơn và liên quan trực tiếp đến hoạt động quản lý khu chung cư của Công ty thì không được coi là các khoản thu hộ, chi hộ (Các khoản thu, Công ty thực hiện xuất hóa đơn; các khoản chi Công ty thực hiện ký hợp đồng, thanh toán với nhà cung cấp…)….

Kết luận: Phí quản lý chung cư do Ban quản lý tòa nhà thu giúp Ban quản trị thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% và phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

3. Kê khai thuế GTGT đối với các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý tòa nhà:

Định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, Ban quản lý tòa nhà phải kê khai thuế GTGT đối với toàn bộ các khoản thu, chi liên quan đến việc quản lý tòa nhà.

Căn cứ vào Công văn số 85726/CT-TTHT ngày 28/12/2018:

– Các khoản thu như thu phí quản lý của cư dân, thu quảng cáo, thu tiền trông giữ xe…, Công ty thu tiền, xuất hóa đơn thì Công ty kê khai thuế GTGT đầu ra.

– Với các khoản chi như phí nhân sự bảo vệ, phí vệ sinh, thu gom rác thải, điện, nước,…, Công ty ký hợp đồng, thực hiện thanh toán cho các nhà cung cấp thì Công ty kê khai khấu trừ GTGT đầu vào.

– Đối với khoản tiền công, tiền phí quản lý Công ty IMCS được Ban Quản trị trả để quản lý khu chung cư thì Công ty xuất hóa đơn GTGT giao cho Ban Quản trị và thực hiện kê khai nộp thuế GTGT và TNDN theo quy định.

Kết luận: Phí quản lý chung cư mà Ban quản lý tòa nhà thu, chi giúp cho Ban quản trị thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10% và phải kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hi vọng với những thông tin chia sẻ ở trên của chúng tôi đã giúp bạn phần nào hiểu rõ hơn về vấn đề Phí quản lý chung cư có chịu thuế GTGT hay không. Trong thời gian tới, Haotan sẽ có những bài viết chia sẻ thêm về các đề tài khác. Mọi người cùng đón xem nhé. 

Trả lời