You are currently viewing Tìm hiểu và tải mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

Tìm hiểu và tải mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

5/5 - (1 bình chọn)

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các thỏa thuận về hoạt động thương mại, cho vay, hợp tác kinh doanh giữa các bên xuất hiện rất nhiều. Tuy nhiên, để ràng buộc trách nhiệm pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong một mối quan hệ nào đó thì cần phải có biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về biên bản nay, cũng như bạn có thể tham khảo và tải mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên dưới đây.

mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

Biên bản thỏa thuận giữa hai bên là gì?

Biên bản thỏa thuận giữa hai bên là văn bản ghi nhận những thỏa thuận của các bên (giữa hai cá nhân hoặc giữa cá nhân với tổ chức) về một vấn đề nào đó, nhằm đảm bảo các bên tham gia thỏa thuận thực hiện đúng các điều khoản được ghi trong đó. Đồng thời, làm căn cứ xác định vai trò và trách nhiệm của các bên khi xảy ra tranh chấp, xung đột làm ảnh hưởng đến lợi ích của họ.

Biên bản thỏa thuận xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta như hoạt động trao đổi thương mại, cho vay. Trong đó, các chủ đề hay gặp là các vấn đề về cho vay, hợp tác kinh doanh, thỏa thuận thử việc. Tùy theo từng chủ đề mà nội dung biên bản thỏa thuận sẽ có sự khác nhau. Ví dụ về biên bản thỏa thuận thử việc, cần ghi cụ thể về công việc, lương, thời gian thử việc,…

Vì biên bản thỏa thuận này có chức năng vô cùng quan trọng trong việc đảm bảo các bên thực hiện đúng nghĩa vụ, quyền lợi của mình đồng thời là căn cứ để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra. Nên đối với những nội dung thỏa thuận mang tính chất quan trọng thì biên bản này cần được công chứng, chứng thực để đảm bảo tính pháp lý của nó.

Các nội dung cần có trong biên bản thỏa thuận giữa hai bên

Biên bản thỏa thuận giữa hai bên cần phải có đầy đủ các nội dung sau đây:

  • Thông tin cụ thể về các bên tham gia vào thỏa thuận.
  • Các điều khoản về quá trình thỏa thuận cùng cam kết cụ thể hướng đến mục đích chung của hai bên tham gia, gồm: các điều khoản về đối tượng của thỏa thuận; trách nhiệm, nghĩa vụ của các bên; quyền lợi của các bên; phương thức thực hiện thỏa thuận…Nội dung cần được ghi chi tiết, rõ ràng: giúp hai bên xem xét đến tính khả thi trong việc thực hiện thỏa thuận.
  • Chữ ký của các bên tham gia thỏa thuận.

Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

Vì có rất nhiều chủ đề cần phải thỏa thuận giữa hai bên, nên mỗi một chủ đề riêng biệt cần phải có mẫu riêng của nó. Do đó, chúng ta cần nắm rõ thông tin từng loại văn bản thỏa thuận để có được sự lựa chọn đúng đắn. Chúng ta xin gửi đến một mẫu văn bản thỏa thuận như sau.

mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên
Ảnh: Mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên

>>> Tải mẫu biên bản thỏa thuận giữa hai bên dưới đây:

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những khía cạnh cơ bản của vấn đề biên bản thỏa thuận giữa hai bên. Hi vọng, với mẫu biên bản này sẽ giúp cho chúng ta thuận tiện để giải quyết công việc cũng như đảm bảo được quyền lợi cho chính các chủ thể liên quan.

Trả lời