You are currently viewing Đối tượng không chịu thuế GTGT có phải kê khai không?
đối tượng không chịu thuế gtgt có phải kê khai không

Đối tượng không chịu thuế GTGT có phải kê khai không?

5/5 - (1 bình chọn)

Theo quy định, ngoài các đối tượng phải chịu thuế, pháp luật còn quy định nhóm các mặt hàng không chịu thuế GTGT. Vậy những đối tượng không chịu thuế GTGT có phải kê khai không? Nếu có thì phải kê khai như thế nào? Bài viết hôm nay xin hướng dẫn cách xử lý những hóa đơn đầu vào – đầu ra không chịu thuế GTGT chi tiết nhất!

Cách kê khai hóa đơn đầu vào – đầu ra không chịu thuế GTGT

a. Hóa đơn đầu vào

  • Về khấu trừ thuế: Theo điểm 1.d – Điều 9 – Nghị định 209/2013/NĐ-CP: Đối tượng không chịu thuế GTGT không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  • Về kê khai thuế: Hóa đơn đầu vào không chịu thuế GTGT thì không phải thực hiện kê khai. 

“Về việc kê khai các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào không chịu thuế GTGT:

Các hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ mua vào thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì không phải kê khai trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 và Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014”

< Theo Công văn số 4943/TCT-CS Ngày 10/11/2014 của Tổng Cục Thuế>

=> Các mặt hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo thông tư 219, chi tiết xem tại đây ( Bài đã viết – dẫn link sau).

Chú ý:  

Theo Thông tư 26/2015/TT-BTC của Bộ tài chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 hướng dẫn nghị định 12/2015/ND-CP và sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng và cung cấp dịch vụ bỏ bảng kê 01-1/GTGT và bảng kê 01-2/GTGT

Do vậy, vì hiện tại HTKK đã bỏ Phụ lục 01, 02 nên các bạn không cần phải kê khai trên đó nữa hoặc có thể kê khai vào chỉ tiêu [23] trên tờ khai 01/GTGT. (Lưu  ý phần thuế GTGT ở cả hai chỉ tiêu [24] và [25] ở Tờ khai 01/GTGT để phân bổ thuế GTGT dùng chung cho hoạt động chịu thuế và hoạt động không chịu thuế).

b. Hóa đơn đầu ra

* Về kê khai thuế:
Đối tượng không chịu thuế GTGT kê khai hóa đơn đầu ra ở chỉ tiêu số 1: “Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT)” trên bảng kê bán ra – PL 01-1/GTGT theo TT219/2013/TT-BTC và TT156/2013/TT-BTC. Và theo cập nhật hướng dẫn mới đến nay đưa vào chỉ tiêu [26] của tờ khai 01/GTGT.

Vậy nếu hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: vẫn kê khai như bình thường để phục vụ cho việc phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng chung cho hoạt động chịu thuế và không chịu thuế GTGT, đồng thời giúp dễ dàng quản lý hóa đơn, chứng từ hơn.

Cách viết hóa đơn không chịu thuế GTGT

Những mặt hàng thuộc nhóm không chịu thuế GTGT khi viết hóa đơn, các thông tin cần điền:
+ Dòng “Cộng tiền hàng” điền giá thanh toán
+ Dòng “Thuế suất GTGT” : Không ghi – Gạch bỏ
+ Dòng “Tiền thuế GTGT” : Không ghi – Gạch bỏ

Những trường hợp thuộc đối tượng không kê khai, tính nộp thuế GTGT (khác đối tượng không chịu thuế GTGT).

+ Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền, tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác;

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, cá nhân ở nước ngoài là đối tượng không cư trú tại Việt Nam, bao gồm các trường hợp:sửa chữa phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị (bao gồm cả vật tư, phụ tùng thay thế); quảng cáo, tiếp thị; xúc tiến đầu tư và thương mại; môi giới bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; đào tạo; chia cước dịch vụ bưu chính, viễn thông quốc tế giữa Việt Nam với nước ngoài mà các dịch vụ này được thực hiện ở ngoài Việt Nam, dịch vụ thuê đường truyền dẫn và băng tần vệ tinh của nước ngoài theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT bán tài sản.

+ Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ bán sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường cho doanh nghiệp, hợp tác xã ở khâu kinh doanh thương mại không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT. Trên hóa đơn GTGT, ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất và thuế GTGT không ghi, gạch bỏ.

+ Tài sản cố định đang sử dụng, đã thực hiện trích khấu hao khi điều chuyển theo giá trị ghi trên sổ sách kế toán giữa cơ sở kinh doanh và các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn hoặc giữa các đơn vị thành viên do một cơ sở kinh doanh sở hữu 100% vốn để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì không phải lập hóa đơn và kê khai, nộp thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh có tài sản cố định điều chuyển phải có Quyết định hoặc Lệnh điều chuyển tài sản kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản.

+ Các trường hợp khác như : Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp; điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm; Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hóa, dịch vụ của cơ sở kinh doanh…

Phân biệt đối tượng không chịu thuế GTGT và không phải kê khai, tính nộp thuế

* Giống nhau:

+ Đều không có thuế giá trị gia tăng đầu ra

+ Trên hóa đơn, dòng thuế suất và tiền thuế đều không ghi và gạch bỏ

+ Hóa đơn đầu vào đều không có thuế GTGT đầu vào để khấu trừ

* Khác nhau:

+ Nếu hóa đơn đầu ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT: 

Thuế giá trị gia tăng đầu vào không được khấu trừ (trừ các trường hợp quy định tại điểm a, b khoản 7 Điều 14/2019/2013). 

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được tính vào chi phí hợp lý được trừ của doanh nghiệp.

+ Nếu hóa đơn đầu ra thuộc đối tượng không kê khai, tính nộp thuế GTGT:  

Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ toàn bộ (Căn cứ khoản 11 Điều 14 Thông tư 219/ 2013/ TT- BTC).

Phần chia sẻ đối tượng không chịu thuế GTGT có phải kê khai không đã giúp bạn hiểu hơn về quy định đối với các hàng hóa – dịch vụ không chịu thuế GTGT để thực hiện cho chính xác rồi đúng không! Hãy theo dõi những bài viết tiếp theo để cập nhật những kiến thức kế toán hiện hành hữu ích nhất nhé!

Trả lời