You are currently viewing Tìm hiểu hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT không?
hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế gtgt

Tìm hiểu hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT không?

5/5 - (1 bình chọn)

Hàng phi mậu dịch là gì? Và liệu rằng những mặt hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT hay không là một câu hỏi gây khá nhiều khó khăn cho các bạn làm kế toán. Hôm nay Haotan.vn sẽ chia sẻ những thông tin hữu ích về vấn đề này!

Hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT? Và được hạch toán như thế nào?

1. Hàng Hóa Phi Mậu Dịch Là Gì?

  • Hàng hóa phi mậu dịch là loại hàng hóa nhập khẩu mà người nhận không phải thanh toán (mang tính phi thương mại) được khai báo trên tờ khai hải quan phi mậu dịch.
  • Căn cứ vào khoản 1, mục 3 Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan: “Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại (dưới đây gọi tắt là hàng phi mậu dịch) gồm:

1. Quà biếu, tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam; của tổ chức, cá nhân ở Việt Nam gửi cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài;

2. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức trên;

3. Hàng viện trợ nhân đạo;

4. Hàng hóa tạm nhập khẩu của những cá nhân được Nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;

5. Hàng mẫu không thanh toán;

6. Dụng cụ nghề nghiệp, phương tiện làm việc của người xuất nhập cảnh;

7. Tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;

8. Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;

9. Hàng phi mậu khác.”

2. Hàng Phi Mậu Dịch Có Được Khấu Trừ Thuế GTGT không?

Trước ngày 01/01/2015:

Căn cứ vào Khoản 1, Khoản 2 Điều 15, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 có hiệu lực từ 01/01/2014 quy định như sau.

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT”.

Vậy nếu căn cứ vào Thông tư số 219/2013/TT-BTC, để được khấu trừ thuế GTGT thì phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên, hàng phi mậu dịch như hàng mẫu không thanh toán thì doanh nghiệp lấy đâu ra chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, để được khấu trừ thuế. (Công văn 3271/TCT-KK ngày 14/08/2014 cũng đã đề cập bất cập này).

Từ ngày 01/01/2015:

– Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế GTGT như sau: + Tại khoản 9 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC như sau:

“a) Sửa đổi khoản 2 Điều 14 như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.

….

+ Tại Khoản 10 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

“Điều 15. Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước

Ngoài ra, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

…”

Như vậy, tại Thông tư 26/2015/TT-BTC bổ sung Thông tư 219/2013/TT-BTC đã nói rõ cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng (tức hàng phi mậu dịch) của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thì đủ điều kiện có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt nên vẫn được khấu trừ thuế GTGT nếu những mặt hàng này phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ chịu thuế GTGT và tuân thủ được nguyên tắc quy định tại Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC (bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Kết luận:

– Trước ngày 01/01/2015: Hàng nhập khẩu phi mậu dịch không được khấu trừ thuế GTGT. – Từ ngày 01/01/2015: Hàng nhập khẩu phi mậu dịch được khấu trừ thuế GTGT,

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT:

+ Tờ khai hải quan phi mậu dịch.

+ Chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu.

+ Chứng từ khác (chứng minh hàng được cho, tặng, hàng mẫu …).

3. Hạch Toán Hàng Hóa Phi Mậu Dịch.

Khi hàng về:

Vì hàng phi mậu dịch là không phải thanh toán nên hạch toán thằng vào chi phí quản lý.

Nợ TK 642

Có TK 711

· Hạch toán chi phí

Nợ TK 642

Có TK 3333

Có TK 33312

· Khi nộp thuế NK, thuế GTGT hàng NK

Nợ TK 3333, 33312

Có TK 111,112

· Đồng thời phản ánh thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ

Nợ TK 133

Có TK 711

4. Kê Khai Thuế GTGT Đối Với Hàng Hóa Phi Mậu Dịch.

Hàng phi mậu dịch phải nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu nên vẫn phải điền vào tờ khai thuế GTGT để được khấu trừ thuế GTGT nhé.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức phi mậu dịch nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ như trên thì được đưa giá trị hàng hóa đó vào chi phí tinh thuế TNDN.

Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu những vấn đề trọng tâm về hàng phi mậu dịch có được khấu trừ thuế GTGT hay không rồi phải không. Hi vọng với chút kiến thức này sẽ giúp các bạn làm việc hiệu quả hơn nhé.

Trả lời